پیش‌بینی وقوع بیش از دماهای ۴۸ درجه در خوزستان به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر از آن در اغلب مناطق این استان خبر داد. امیدوارم خبر  پیش‌بینی وقوع بیش از دماهای ۴۸ درجه در خوزستان براتون مفید بوده باشه

پیش‌بینی وقوع بیش از دماهای ۴۸ درجه در خوزستان

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از وقوع دماهای ۴۸ درجه
و بالاتر از آن در اغلب مناطق این استان خبر داد. امیدوارم خبر  پیش‌بینی وقوع بیش از دماهای ۴۸ درجه در خوزستان براتون مفید بوده باشه