پویش نه به چهارشنبه سوری خطرناک به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سمنان- پویش نه به چهارشنبه سوری خطرناک از سوی آتش نشانان سمنانی راه اندازی شد. امیدوارم خبر  پویش نه به چهارشنبه سوری خطرناک براتون مفید بوده باشه

پویش نه به چهارشنبه سوری خطرناک

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سمنان- پویش نه به چهارشنبه سوری خطرناک از سوی آتش
نشانان سمنانی راه اندازی شد. امیدوارم خبر  پویش نه به چهارشنبه سوری خطرناک براتون مفید بوده باشه