پنج کمیته‌ تخصصی جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی معرفی شدند به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  پنج کمیته‌ تخصصی جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی معرفی شدند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: برای بیست […]

پنج کمیته‌ تخصصی جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی معرفی شدند

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  پنج کمیته‌ تخصصی جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی معرفی شدند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: برای بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی کمیته‌های تخصصی علوم پایه، بالینی، فناوری، دانشجویی و بهره‌وری و ارتقا سلامت در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: مطلوب است روال برگزاری جشنواره‌های ملی مانند جشنواره رازی را از ارائه جوایز به فرد تغییر دهیم و به فعالیت‌های پژوهشی تیمی توجه شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به دستورالعمل انتخاب روسای کمیته های تخصصی عنوان کرد: عوامل بسیاری در انتخاب روسای کمیته ها نقش دارند ولی سوابق علمی و آشنایی کافی با اولویت‌های تحقیقاتی نظام سلامت کشور اصلی‌ترین عوامل به شمار می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های روسای کمیته‌ها، پیشنهاد داوران به رئیس جشنواره است. بازبینی، بررسی و پیشنهاد تغییر شاخص‌های امتیازدهی و معیارهای ممیزی، تهیه کارنامه شرکت کننده در صورت لزوم، ارائه نتایج جلسات داوری به دبیرخانه، ثبت و ضبط علل رد یا برگزیده شدن شرکت کنندگان از جمله وظایفی است که شورای عالی سیاستگذاری این دوره از جشنواره بر عهده روسای کمیته های تخصصی نهاده است.
پناهی گفت: داوران جشنواره از اساتید با H۲۲، که دارای حسن شهرت بوده و به روند پژوهش حوزه سلامت اشراف کامل داشته باشند، معرفی و انتخاب می شوند. همینطور حفظ محرمانگی اطلاعات، شرکت در جلسات داوری به صورت منظم، ارائه گزارش مکتوب همراه با شاخص ها و امتیازات مربوط به شرکت کننده به رئیس کمیته از جمله وظایف داوران جشنواره رازی سال جاری محسوب می شود.
وی افزود: انتظار می‌رود، روسای کمیته های تخصصی و داوران کمیته ها زمان کافی برای رسیدگی به امور جشنواره رازی اختصاص دهند.
بیست و نهمین جشنواره رازی در دو بخش حقیقی و حقوقی دوم بهمن ماه سال جاری به همت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار خواهد شد. امیدوارم براتون خبر   پنج کمیته‌ تخصصی جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی معرفی شدند براتون مفید بوده باشه

 
2023-08-28 17:32:48