پنجمین اهدا عضو در زنجان با ایثار خانواده بیمار مرگ مغزی ثبت شد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،مسؤول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: کبد، کلیه‌ها و قلب بیمار مرگ مغزی در این استان به بیماران نیازمند اهدا شد تا پنجمین ایثار […]

پنجمین اهدا عضو در زنجان با ایثار خانواده بیمار مرگ مغزی ثبت شد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،مسؤول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: کبد، کلیه‌ها و قلب بیمار مرگ مغزی در این استان به بیماران نیازمند اهدا شد تا پنجمین ایثار ماندگار سال جاری در استان به ثبت برسد.

متاسفانه به دلیل وخامت وضعیت بیماری تلاش پزشکان و پرسنل تلاشگر بیمارستان موثر واقع نشد و پس از اعلام مرگ مغزی بیمار، کارهای لازم برای کسب رضایت از خانواده وی انجام شد.