پلمب ۲۵ واحد صنفي متخلف در جیرفت به گزارش کانال خبری ایران از اخبار کرمان ،فرمانده انتظامی”جیرفت”از پلمب ۲۵ واحد صنفی متخلف در اجراي طرح نظارت بر صنوف در اين شهرستان خبر داد و گفت: اصناف علاوه بر مقررات صنفی ماقبل ملزم به رعایت دستور العمل های پیشگیری از کرونا نیز هستند.

پلمب 25 واحد صنفي متخلف در جیرفت

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار کرمان ،فرمانده انتظامی”جیرفت”از پلمب 25 واحد صنفی متخلف در اجراي طرح نظارت بر صنوف در اين شهرستان خبر داد و گفت: اصناف علاوه بر مقررات صنفی ماقبل ملزم به رعایت دستور العمل های پیشگیری از کرونا نیز هستند.