پایداری شرایط جوی افرایش تدریجی دما به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی  شاهد شرایط جوی نسبتا پایدار و آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم بود که گاهی با وزش باد نیز همراه خواهد شد.سرعت وزش باد از فردا در ساعات بعد از ظهر افزایش یافته و در […]

پایداری شرایط جوی افرایش تدریجی دما

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی  شاهد شرایط جوی نسبتا پایدار و آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم بود که گاهی با وزش باد نیز همراه خواهد شد.سرعت وزش باد از فردا در ساعات بعد از ظهر افزایش یافته و در برخی مناطق به آستانه نسبتا ًشدید خواهد رسید.

انتظار می رود تا اواسط هفته شرایط جوی نسبتا پایداری ادامه یافته و از روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی به استان در برخی مناطق بارش های رگباری خفیف و احتمال رعد و برق را خواهیم داشت. همچنین از فردا شرایط برای ورود گرد و غبار به استان فراهم خواهد شد که با کاهش کیفیت هوا همراه می شود. دمای هوا طی روزهای آینده با افزایش تدریجی همراه خواهد شد.