پایان‌نامه‌های علوم شناختی در قالب طرح‌های پژوهشی حمایت می شوند به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  پایان‌نامه‌های علوم شناختی در قالب طرح‌های پژوهشی حمایت می شوند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نخستین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ترکیبی از چند پایان‌نامه (طرح‌های دسته ج) در […]

پایان‌نامه‌های علوم شناختی در قالب طرح‌های پژوهشی حمایت می شوند

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  پایان‌نامه‌های علوم شناختی در قالب طرح‌های پژوهشی حمایت می شوند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نخستین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ترکیبی از چند پایان‌نامه (طرح‌های دسته ج) در خردادماه امسال برگزار می‌شود.
ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با هدف افزایش مشارکت محققان و پژوهشگران مراکز علمی کشور در فراخوان‌های طرح‌های ترکیبی، از پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب طرح‌های پژوهشی با هدف دستیابی به تولید محصول یا خدمات شناختی حمایت می‌کند.
در راستای این هدف و برای تشویق محققان، میزان حمایت از طرح‌های ترکیبی از پایان‌نامه‌ها در سال جدید که به صورت فصلی برگزار می‌شود، افزایش یافته است.
ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در راستای اهداف و سیاست‌های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و مهاجرت نخبگان به حوزه علوم شناختی در هر فصل از سال، فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ترکیبی از چند پایان‌نامه را برگزار می‌کند.
هدف از اجرای طرح‌های دسته ج، مهاجرت نخبگان به حوزه شناختی و تشکیل هسته‌های تحقیقاتی در این حوزه است که از طریق تعریف مجموعه‌ای از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری برای دستیابی به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی پیگیری می‌شود. امیدوارم براتون خبر   پایان‌نامه‌های علوم شناختی در قالب طرح‌های پژوهشی حمایت می شوند براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-27 15:26:24