وقوع زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در شاهرود/ زلزله خسارتی نداشت به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,شاهرود -فرماندار شاهرود گفت: زلزله ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین شاهرود را لرزاند. امیدوارم خبر  وقوع زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در شاهرود/ زلزله خسارتی نداشت براتون مفید بوده باشه

وقوع زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در شاهرود/ زلزله خسارتی نداشت

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,شاهرود -فرماندار شاهرود گفت: زلزله ای به بزرگی ۴.۵
ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین شاهرود را لرزاند. امیدوارم خبر  وقوع زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در شاهرود/ زلزله خسارتی نداشت براتون مفید بوده باشه