وضعیت روستاهای حاشیه دز در اهواز تحت کنترل است به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – معاون امور عمرانی فرمانداری اهواز با اشاره به بالا آمدن آب رودخانه دز گفت: وضعیت روستاهای حاشیه رودخانه دز مقطع اهواز در بخش مرکزی تحت کنترل است و نگرانی خاصی وجود ندارد. امیدوارم خبر  وضعیت […]

وضعیت روستاهای حاشیه دز در اهواز تحت کنترل است

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – معاون امور عمرانی فرمانداری اهواز با اشاره به
بالا آمدن آب رودخانه دز گفت: وضعیت روستاهای حاشیه رودخانه دز مقطع
اهواز در بخش مرکزی تحت کنترل است و نگرانی خاصی وجود
ندارد. امیدوارم خبر  وضعیت روستاهای حاشیه دز در اهواز تحت کنترل است براتون مفید بوده باشه