واکنش کارگردان فیلم جنگل پرتغال به تحریم سینما و جشنواره به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری واکنش کارگردان فیلم جنگل پرتغال به تحریم سینما و جشنواره  صدرعاملی تهیه کننده فیلم جنگل پرتقال در نشست خبری گفت: قرار نیست وقتی من فیلمی را می سازم، مردم را تحریم کنم؛ اگر کسی قرار است […]

واکنش کارگردان فیلم جنگل پرتغال به تحریم سینما و جشنواره

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری واکنش کارگردان فیلم جنگل پرتغال به تحریم سینما و جشنواره  صدرعاملی تهیه کننده فیلم جنگل پرتقال در نشست خبری گفت: قرار نیست وقتی من فیلمی را می سازم، مردم را تحریم کنم؛ اگر کسی قرار است تحریم کند، آن مردم هستند. امیدوارم براتون خبر   واکنش کارگردان فیلم جنگل پرتغال به تحریم سینما و جشنواره براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-02 22:01:59