واژگونی قایق مهاجران ۴۱ کشته بر جای گذاشت به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,۴۱ جسد مهاجر آفریقایی پس از واژگونی قایق مملو از جمعیت آنها در دریای عرب در سواحل شرق یمن پیدا شد. امیدوارم خبر  واژگونی قایق مهاجران ۴۱ کشته بر جای گذاشت براتون مفید بوده باشه

واژگونی قایق مهاجران ۴۱ کشته بر جای گذاشت

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,۴۱ جسد مهاجر آفریقایی پس از واژگونی قایق مملو از جمعیت
آنها در دریای عرب در سواحل شرق یمن پیدا شد. امیدوارم خبر  واژگونی قایق مهاجران ۴۱ کشته بر جای گذاشت براتون مفید بوده باشه