هویت تمام شهدا مشخص شد /آیت الله ال هاشم تا یک ساعت بعد زنده بود به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه هویت تمام شهدا مشخص شد، گفت: تنها پیکر آیت‌الله آل هاشم امام جمعه تبریز از نظر ظاهری وضعیت بهتری داشت چون وی تا یک […]

هویت تمام شهدا مشخص شد /آیت الله ال هاشم تا یک ساعت بعد زنده بود

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه هویت تمام شهدا
مشخص شد، گفت: تنها پیکر آیت‌الله آل هاشم امام جمعه تبریز از نظر
ظاهری وضعیت بهتری داشت چون وی تا یک ساعت بعد از سانحه زنده
بود. امیدوارم خبر  هویت تمام شهدا مشخص شد /آیت الله ال هاشم تا یک ساعت بعد زنده بود براتون مفید بوده باشه