همایش «مرجعیت علمی تحقیقات علوم پایه» آنلاین برگزار می‌شود به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  همایش «مرجعیت علمی تحقیقات علوم پایه» آنلاین برگزار می‌شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر شقایق حق جوی جوانمرد با اعلام این خبر گفت: مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات […]

همایش «مرجعیت علمی تحقیقات علوم پایه» آنلاین برگزار می‌شود

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  همایش «مرجعیت علمی تحقیقات علوم پایه» آنلاین برگزار می‌شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر شقایق حق جوی جوانمرد با اعلام این خبر گفت: مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات درنظر دارد، همایش مرجعیت علمی تحقیقات علوم پایه را با حضور روسای مراکز تحقیقات علوم پایه سراسرکشور و صاحب نظران حوزه تحقیقات علوم پایه به صورت آنلاین برگزار کند.
وی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: دستیابی به چشم انداز جمعی در فعالیت های مراکز تحقیقاتی علوم پایه در حوزه های پژوهشی، شبکه سازی و هماهنگی بین مراکز تحقیقات هم راستا در جهت نیل به مرجعیت علمی مهم‌ترین هدف این همایش است.
حق جوی افزود: در این همایش یک‌روزه، مراکز تحقیقاتی در سه کارگروه تخصصی با عناوین توسعه مرزهای دانش و فناوری در حوزه‌های زیست‌پزشکی، ترجمان‌دانش علوم پایه به کاربردهای بالینی و ترجمان دانش علوم پایه به کاربردهای صنایع دانش بنیان مشارکت خواهند داشت.
در حاشیه این همایش، مراکز تحقیقاتی در قالب پوستر با ارائه گرایش‌های تحقیقاتی، دستاوردها و توانمندی‌هایشان معرفی می‌شوند. امیدوارم براتون خبر   همایش «مرجعیت علمی تحقیقات علوم پایه» آنلاین برگزار می‌شود براتون مفید بوده باشه

 
2022-06-21 13:04:36