هرگونه خشونت رفتاری وجنسی در شورای صیانت خانه سینما پیگیری می‌شود به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری هرگونه خشونت رفتاری وجنسی در شورای صیانت خانه سینما پیگیری می‌شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا، جامعه اصناف سینمای ایران هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون آن در فرآیند فعالیت‌های هنری […]

هرگونه خشونت رفتاری وجنسی در شورای صیانت خانه سینما پیگیری می‌شود

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری هرگونه خشونت رفتاری وجنسی در شورای صیانت خانه سینما پیگیری می‌شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا، جامعه اصناف سینمای ایران هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون آن در فرآیند فعالیت‌های هنری – فرهنگی را محکوم می‌کند.
متن بیانیه منتشر شده از سوی خانه سینما به شرح زیر است:
به نام خدا
شأن و عزت سینمای ایران در گرو همدلی، همراهی و مسئولیت پذیری حرفه‌ای تمامی فعالان آن است.
خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون آن در فرآیند فعالیت‌های هنری – فرهنگی را محکوم می‌کند و شورای صیانت به استناد وظایف و اختیارات خود مندرج در اساسنامه خانه سینما، مسئولیت رسیدگی به هر گونه رفتاری مغایر با شئون فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای اهالی سینما را بر عهده دارد.
خانه سینما رسیدگی و پیگیری در خصوص احقاق حقوق کلیه افراد فعال در صنعت فیلم ایران که مورد هر گونه خشونت رفتاری قرار گیرند را از وظایف ذاتی خانه سینما می‌داند و در انجام آن از هیچ گونه اقدامی پرهیز نخواهد کرد. بدیهی است رسیدگی به این موضوعات با رعایت مطلق محرمانگی صورت خواهد گرفت.
با این توصیف خانه سینما پیرو انتشار برخی اتهامات و شبهات مطروحه در این خصوص به ویژه در فضای مجازی، بر خود واجب می‌داند به اطلاع کلیه اهالی سینمای ایران برساند:
۱ – شورای صیانت خانه سینما (متشکل از رئیس هیأت مدیره، رئیس شورای عالی داوری، سه نفر از شخصیت‌های معتمد و صاحب نام سینمای ایران به انتخاب مجمع عمومی خانه سینما، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر عضو حقوق دان) آمادگی دارد با رعایت اصول اخلاقی و قید محرمانگی به کلیه گزارش ها و شکوائیه‌های مطروحه رسیدگی کند و مشورت‌های حقوقی لازم را نیز به مراجعه کنندگان ارایه و در صورت لزوم، ارجاع موضوع به محاکم قضایی را نیز پیگیری کند.
۲ – شورای صیانت خانه سینما با هماهنگی و همراهی سازمان سینمایی کشور، اجرای احکام صادره را پیگیری می‌کند.
۳ – هیأت مدیره و شورای صیانت خانه سینما مجدداً بر حمایت و دفاع از حقوق بانوان شاغل در صنعت فیلم ایران به نحو مصرانه و مسئولانه اقدام خواهد کرد.
۴ – خانه سینما مسئولیت تهیه کنندگان و کارگردانان ارجمند سینمای ایران در خصوص رعایت شأن و منزلت همکاران سینمایی را امری انکارناپذیر دانسته و خواهان دقت و توجه لازم در این خصوص است.
همکاران ارجمند:
گسترش نظام‌های ارتباطی و توسعه و رشد صنعت فیلم ایران، تقابل جدی با متخلفین از رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای را اجتناب ناپذیر کرده است و تمامی فعالان سینمایی ایران باید توجه داشته باشند که حرمت این خانه بر عهده تک تک اعضای آن است و نباید اجازه دهیم قلیلی رفتارهای ناپسند احتمالی برخی سینماگران به پای کثیری از دست‌اندرکاران سینمای پر افتخار ایران نوشته شود. امیدوارم براتون خبر   هرگونه خشونت رفتاری وجنسی در شورای صیانت خانه سینما پیگیری می‌شود براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-03 21:19:04