هادی حجازی‌فر: حضور در تلویزیون برایم باعث افتخار است به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری هادی حجازی‌فر: حضور در تلویزیون برایم باعث افتخار است  هادی حجازی‌فر بازیگر سینما در گفتگو با هاریکا گفت: تلویزیون برای من بزرگترین حسنش فراگیری و رایگان بودنش است و باعث افتخار است به صورت رایگان در خانه‌های […]

هادی حجازی‌فر: حضور در تلویزیون برایم باعث افتخار است

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری هادی حجازی‌فر: حضور در تلویزیون برایم باعث افتخار است  هادی حجازی‌فر بازیگر سینما در گفتگو با هاریکا گفت: تلویزیون برای من بزرگترین حسنش فراگیری و رایگان بودنش است و باعث افتخار است به صورت رایگان در خانه‌های مردم باشم. امیدوارم براتون خبر   هادی حجازی‌فر: حضور در تلویزیون برایم باعث افتخار است براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-11 22:06:53