نمایش جسد موجودات فضایی در کنگره مکزیک به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  نمایش جسد موجودات فضایی در کنگره مکزیک  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از ایندپندنت، دو جثه کوچک که ادعا می شود به موجودات فضایی تعلق دارند در پرو یافت شده و در جعبه های شیشه ای در مکزیکوسیتی نمایش […]

نمایش جسد موجودات فضایی در کنگره مکزیک

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  نمایش جسد موجودات فضایی در کنگره مکزیک  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از ایندپندنت، دو جثه کوچک که ادعا می شود به موجودات فضایی تعلق دارند در پرو یافت شده و در جعبه های شیشه ای در مکزیکوسیتی نمایش داده شدند.
این رویداد به رهبری جیمی مائوسان یوفوشناس ژورنالیست انجام شد که شهادت داد گونه های مومیایی شده مذکور به تکامل زمینی تعلق ندارند و حدود یک سوم دی ان ای آنها ناشناخته است.
ادعاهای این یوفولوژیست تایید نشده و مائوسان قبلا نیز ادعاهایی درباره چنین اکتشافاتی کرده بود، که بعدا رد شدند.
او در یک جلسه استماع عمومی مائوسان به مقامات آمریکایی و اعضای پارلمان مکزیک چند ویدئو از یوفوها و رویدادهای ناشناخته نشان داد و پس از آن از اجساد موجودات فضایی رونمایی کرد.
وی به حاضران اعلام کرد محققان در دانشگاه ملی مکزیک آنها را بررسی کرده و توانسته اند شواهد دی ان ای را با استفاده از روش تاریخ نگاری رادیوکربن به دست آورند.
پس از مقایسه با دی ان ای های دیگر مشخص شد بیش از ۳۰ درصد نمونه ناشناخته است. امیدوارم براتون خبر   نمایش جسد موجودات فضایی در کنگره مکزیک براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-14 01:05:38