نقش مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در پیشبرد روند تولید علم به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  نقش مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در پیشبرد روند تولید علم  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، نشست هم اندیشی فرآیند ارزیابی مراکز تحقیقاتی، تجربه آموزی و درس آموزه های موفق با حضور جمعی از […]

نقش مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در پیشبرد روند تولید علم

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  نقش مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در پیشبرد روند تولید علم  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، نشست هم اندیشی فرآیند ارزیابی مراکز تحقیقاتی، تجربه آموزی و درس آموزه های موفق با حضور جمعی از روسای مراکز تحقیقاتی حوزه سلامت برگزار شد.
دکتر رسول یاراحمدی سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت گفت: اولویت های راهبردی در حوزه تحقیقات سلامت موجب می شود که نقش مراکز تحقیقاتی در پیشبرد روند تولید علم انکار ناپذیر باشد. بنابراین ایجاد برنامه عملیاتی مدون در این زمینه یکی از اصول اولیه ای است که باید با دقت فراوان تبیین شود.
وی به برخی از مهم ترین چالش های محتوایی فرآیند ارزشیابی مراکز تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: عدم همخوانی زمینه فعالیت مراکز تحقیقاتی با فعالیت های پژوهشی، عدم تجانس ساختار مراکز تحقیقاتی خصوصی و سازمان ها با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، نبود بستر گزارش گیری مناسب، ناهمگن بودن تعداد مراکز تحقیقاتی در گروه های ارزشیابی، عدم ارزشیابی پژوهشکده های علوم پزشکی و وجود مراکز تحقیقاتی همنام در دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان عمده ترین مشکلات و چالش های روند ارزشیابی شناسایی شدند.
سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت به طرح پیشنهاداتی پرداخت و اظهار داشت: ماموریت مداری مراکز تحقیقاتی که حایز رتبه های برتر شده اند جهت تقویت مرجعیت علمی می تواند راهگشا باشد.
وی افزود: ارائه ساز و کار مناسب در جهت حمایت توانمندسازی و ارتقا سطح عملکرد مراکز تحقیقاتی با ترند مثبت و منفی، تهیه اطلس مراکز تحقیقاتی جهت شناسایی پتانسیل های مراکز و ایجاد ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد جهت بهره برداری مشترک از توانمندی ها موجود و ارتقا آنها همه از جمله برنامه هایی است که فعالیت مراکز تحقیقاتی را هدفمند می کند و در جهت اهداف کلان کشور هدایت خواهد کرد.
یاراحمدی بازنگری دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی با تاکید بر فعالیت های پژوهشی اثرگذار را هم یکی از اقدامات موثر در این زمینه قلمداد کرد.
انتقال تجربیات موفق در تولید علم و ثروت از دیگر برنامه های مهم این نشست بود.
دکتر حسین بابایی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی تبریز که بیش از یک دهه حائز رتبه برتر در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه است با بیان دروندادها و پتانسیل های مرکز تحقیقات به ذکر روند رشد تولیدات علمی و محصولات مرکز پرداخته و چالش عمده مرکز را در حذف ردیف مستقل بودجه عنوان کرد.
دکتر منیر افتخاری معاون ارزشیابی مرکز توسعه و هماهنگی ارزیابی تحقیقات به مرور فرایند ارزشیابی مراکز تحقیقات پرداخت و به محورهای ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: مجموع امتیازات مراکز تحقیقاتی ۲۰۰۰ است که۱۴۰۰ امتیاز محور تولید دانش،۱۰۰ امتیاز محور حاکمیت رهبری، ۵۰۰ امتیاز نیز محور اثرگذاری اختصاص داده شده است.
دکتر مسعود مرادی مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت کرمانشاه، رتبه برتر مراکز در حیطه ارتقا سلامت است که رئیس آن مرکز نیز به بیان تجربیات موفق مرکز در نیل به اهداف بلند مدت پرداخت.
دکتر ایمان راد معاون پژوهشی مرکز تحقیقات خصوصی بن یاخته نیز به بیان دروندادها، فرایند و بروندادهای پژوهشی مرکز تحقیقات متبوع پرداخته و چالش های مربوط به مرکز تحقیقات بن یاخته را در عدم وجود چارت سازمانی، چالش استانداردهای تجربی و فنی، موانع تولید، ابهامات بازار مصرف و هویت و جایگاه در حال تکوین مراکز پژوهشی غیر دولتی دانست.
در انتها نیز حاضران در نشست به طرح سوالات، ابهامات و پیشنهادات خود در خصوص فرایند ارزشیابی، قطعی سازی مراکز تحقیقاتی، جذب هیات علمی و غیره پرداختند. امیدوارم براتون خبر   نقش مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در پیشبرد روند تولید علم براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-07 15:05:23