نقش خانه‌های هلال در زمان حوادث / راه‌اندازی ۸ هزار خانه هلال به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,مدیرکل توسعه دفترخانه‌های هلال با اشاره به نقش پررنگ خانه‌های هلال در زمان طلایی حوادث گفت: تاکنون ٨ هزار خانه هلال در کشور راه‌اندازی شده است. امیدوارم خبر  نقش خانه‌های هلال در زمان حوادث […]

نقش خانه‌های هلال در زمان حوادث / راه‌اندازی ۸ هزار خانه هلال

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,مدیرکل توسعه دفترخانه‌های هلال با اشاره به نقش پررنگ
خانه‌های هلال در زمان طلایی حوادث گفت: تاکنون ٨ هزار خانه هلال در
کشور راه‌اندازی شده است. امیدوارم خبر  نقش خانه‌های هلال در زمان حوادث / راه‌اندازی ۸ هزار خانه هلال براتون مفید بوده باشه