نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه بررسی شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه بررسی شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه با حضور برخی فعالان حوزه حمل […]

نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه بررسی شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه بررسی شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه با حضور برخی فعالان حوزه حمل و نقل بار هوایی کشور در برج فناوری ابن سینا دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شد.
در این جلسه نتایج و دستاوردهای طرح تحقیقاتی جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی (ره) در حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارائه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه تشریح شد.
طرح تحقیقاتی جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی (ره) در حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارائه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه توسط تیمی متشکل از پژوهشگران دانشکده مهندسی صنایع و دانشکده مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده است.
اکبر پورشیرازی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی (ره) در حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارائه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه گفت: نقشه راه دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه در حمل بار هوایی با استفاده از ابزارهای مدیریت راهبردی نظیر برنامه‌ریزی راهبردی سلسله مراتبی و منظر برازنده طراحی شده است.
وی اظهار داشت: به منظور طراحی این نقشه راه ابتدا مطالعه‌ای از وضع موجود حمل و نقل بار هوایی در شهر فرودگاهی امام خمینی صورت گرفت.
مجری طرح جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی (ره) در حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارائه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه اظهار داشت: همچنین با انجام مطالعات تطبیقی، ضمن تعیین موقعیت فرودگاه‌های برجسته منطقه در حمل بار هوایی منطقه، جایگاه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی مشخص شد و برای ارتقای جایگاه منطقه‌های آن، هدف گذاری در افق‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال آینده صورت پذیرفت.
وی عنوان کرد: در این جلسه جزییات نقشه اقدامات برای رسیدن به افق ۱۴۱۰ طی دو برنامه میان مدت در قالب پنج سبد کاری مشخص شد. سبدهای معرفی شده که هر یک حاوی برنامه‌ها و اقدامات مشخص شامل سبد بازاریابی و ترانزیت، سبد سرمایه‌گذاری، سبد زیرساخت فرودگاهی، سبد زیرساخت شهر فرودگاهی و سبد حکمرانی و قانون‌گذاری هستند.
در این جلسه ضمن استماع نظرات کارشناسان، فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بار هوایی، نسبت به نتایج این طرح ابراز امیدواری کردند و رفع موانع توسعه حمل و نقل بار هوایی در شهر فرودگاهی را در کنار ایجاد آمادگی مطالعاتی و شناسایی جایگاه فعلی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای توسعه بار هوایی ضروری دانستند. امیدوارم براتون خبر   نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه بررسی شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-08-01 17:04:45