نظام سلامت موضوع حیات یک ملت است به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,سعید جلیلی در دانشگاه علوم پزشکی گفت: عده ای بعد از ۸ سال که دیدند با برنامه هایی که دارند نمی توانند کشور را اداره کنند و این راه جواب نمی دهد دوباره دارند همان نسخه را برای ملت […]

نظام سلامت موضوع حیات یک ملت است

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,سعید جلیلی در دانشگاه علوم پزشکی گفت: عده ای بعد از ۸ سال که دیدند با برنامه هایی که دارند نمی توانند کشور را اداره کنند و این راه جواب نمی دهد دوباره دارند همان نسخه را برای ملت می پیچند. امیدوارم خبر  نظام سلامت موضوع حیات یک ملت است براتون مفید بوده باشه