نخستین خزانه گیری برنج در گیلان به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار گیلان ,محمدمهدی صفری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: حجت مزدوری شالیکار املشی به عنوان نخستین شالیکار گیلانی خزانه گیری برنج برای سال زراعی ۱۴۰۰ را انجام داده است. او افزود: این شالیکار پیشتاز املشی ساکن روستای پایین محله نرکه املش، خزانه […]

نخستین خزانه گیری برنج در گیلان

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار گیلان ,محمدمهدی صفری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: حجت مزدوری شالیکار املشی به عنوان نخستین شالیکار گیلانی خزانه گیری برنج برای سال زراعی ۱۴۰۰ را انجام داده است.

او افزود: این شالیکار پیشتاز املشی ساکن روستای پایین محله نرکه املش، خزانه گیری برنج برای سال زراعی جدید را در ۸ هزار متر مربع شالیزارش انجام داده است و این شالیکار املشی خزانه شالیزارش را به ۳ قسمت تقسیم کرده و یک سوم آن را برای رقم هاشمی و دو سوم دیگر را به رقم گیلانه اختصاص داده است.