نجات پیرمرد ۷۲ ساله رشتی از تل آتش و دود به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گیلان ، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی رشت از آتش‌سوزی منزل مسکونی در رشتیان خبر داد و گفت: آتش‌نشانان پس از حضور در کانون آتش پیرمرد ۷۲ ساله‌ای که همچنان در خواب بود را از تل دود و آتش […]

نجات پیرمرد ۷۲ ساله رشتی از تل آتش و دود

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گیلان ، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی رشت از آتش‌سوزی منزل مسکونی در رشتیان خبر داد و گفت: آتش‌نشانان پس از حضور در کانون آتش پیرمرد ۷۲ ساله‌ای که همچنان در خواب بود را از تل دود و آتش نجات دادند و به مکان امن منتقل و سریعا نسبت به مهار آتش اقدام کردند.

محمد علیزاده با بیان اینکه متاسفانه خانه بیمه ‌آتش سوزی نداشت،گفت: قرار دادن البسه در مجاورت بخاری روشن علت حادثه بوده که با توجه به هوشیاری همسایگان و اطلاع به موقع، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.