موضع وزیر ارشاد درباره فعالیت شبکه‌های نمایش خانگی به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری موضع وزیر ارشاد درباره فعالیت شبکه‌های نمایش خانگی  اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به طرز مشهودی این شبکه ها در جذب مخاطب موفق بوده اند و ما این را فرصت می دانیم و باید این شبکه […]

موضع وزیر ارشاد درباره فعالیت شبکه‌های نمایش خانگی

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری موضع وزیر ارشاد درباره فعالیت شبکه‌های نمایش خانگی  اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به طرز مشهودی این شبکه ها در جذب مخاطب موفق بوده اند و ما این را فرصت می دانیم و باید این شبکه ها تقویت شوند. امیدوارم براتون خبر   موضع وزیر ارشاد درباره فعالیت شبکه‌های نمایش خانگی براتون مفید بوده باشه

 
2022-07-27 14:09:33