موتور سواری با مرگ به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,پس از بررسی تصادفات موتورسواران در شهر تهران مشخص شد بیشترین تخلف آن ها تغییر مسیر ناگهانی و لایی کشیدن‌ها بین خودروها است. امیدوارم خبر  موتور سواری با مرگ براتون مفید بوده باشه

موتور سواری با مرگ

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,پس از بررسی تصادفات موتورسواران در شهر تهران مشخص شد
بیشترین تخلف آن ها تغییر مسیر ناگهانی و لایی کشیدن‌ها بین خودروها
است. امیدوارم خبر  موتور سواری با مرگ براتون مفید بوده باشه