مهمترین رویدادهای نجومی قرن جدید / خورشیدگرفتگی و اجتماع سیارات به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  مهمترین رویدادهای نجومی قرن جدید / خورشیدگرفتگی و اجتماع سیارات  مرصاد جعفری در خصوص مهم‌ترین رویدادهای نجومی قرن جدید بههاریکا خبر گفت: بارش‌های شهابی جوزایی و برساووشی، ماه گرفتگی و خورشید گرفتی از جمله مهم‌ترین رویدادهای سال […]

مهمترین رویدادهای نجومی قرن جدید / خورشیدگرفتگی و اجتماع سیارات

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  مهمترین رویدادهای نجومی قرن جدید / خورشیدگرفتگی و اجتماع سیارات  مرصاد جعفری در خصوص مهم‌ترین رویدادهای نجومی قرن جدید بههاریکا خبر گفت: بارش‌های شهابی جوزایی و برساووشی، ماه گرفتگی و خورشید گرفتی از جمله مهم‌ترین رویدادهای سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.
کارشناس نجوم خاطر نشان کرد: دو ماه گرفتگی در اردیبهشت و آبان ماه رخ می‌دهد که از ایران قابل رؤیت نیستند.
مهمترین رویدادنجومی ۱۴۰۱؛ خورشیدگرفتگی جزئی قابل رصد از ایران
وی با تاکید بر اینکه امسال بارش‌های شهابی برساووشی در مرداد و جوزایی در آذر ماه همزمان با حضور ماه کامل در آسمان، رخ خواهد داد و با این شرایط شهاب‌های کمتری قابل رؤیت خواهد بود، عنوان کرد: مهمترین رویداد سال ۱۴۰۱، خورشید گرفتگی جزئی آبان ماه است.
جعفری در خصوص کسوف آبان ماه گفت: این خورشید گرفتگی، در تمام پهنه ایران قابل رؤیت است و میزان گرفت در پایتخت، ۵۵ درصد خواهد بود.
این کارشناس نجوم درباره جزئیات رصدی این خورشید گرفتگی گفت: آغاز کسوف ۱۳ و ۴۱ دقیقه و اوج گرفت ساعت ۱۴ و ۵۸ دقیقه خواهد بود.
به گفته جعفری، بیشترین میزان گرفت خورشید در ایران، در شمال شرق رخ خواهد داد و ۶۲ درصد سطح خورشید توسط ماه پوشانده خواهد شد.
اجتماع زیبای ۴ سیاره
وی با اشاره به سایر رویدادهای قابل رصد در فروردین ماه گفت: سحرگاه سوم تیر، سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل در کنار هلال ماه اجتماع زیبایی را در آسمان صبحگاهی رقم خواهند زد.
این کارشناس نجوم ادامه داد: این منظره کمی قبل از طلوع خورشید در شرق آسمان با چشمان غیر مسلح قابل رؤیت خواهد بود. امیدوارم براتون خبر   مهمترین رویدادهای نجومی قرن جدید / خورشیدگرفتگی و اجتماع سیارات براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-01 11:26:58