معرفی کاندیداهای مدیرعاملی خانه هنرمندان در روز ۴ اردیبهشت به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری معرفی کاندیداهای مدیرعاملی خانه هنرمندان در روز ۴ اردیبهشت  ایرج راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران درباره وضعیت انتخاب مدیرعامل جدید این خانه با توجه به استعفای مجید رجبی معمار مدیرعامل سابق خانه هنرمندان و پذیرش […]

معرفی کاندیداهای مدیرعاملی خانه هنرمندان در روز ۴ اردیبهشت

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری معرفی کاندیداهای مدیرعاملی خانه هنرمندان در روز ۴ اردیبهشت  ایرج راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران درباره وضعیت انتخاب مدیرعامل جدید این خانه با توجه به استعفای مجید رجبی معمار مدیرعامل سابق خانه هنرمندان و پذیرش استعفا توسط شورای عالی خانه، به خبرنگار هاریکا گفت: قرار است روز یکشنبه ۴ اردیبهشت جلسه شورای عالی خانه هنرمندان ایران برگزار شود که دستور جلسه انتخاب مدیرعامل جدید خانه است.
وی یادآور شد: در این جلسه اعضای شورا کاندیداهای خود را پیشنهاد می‌دهند. بر اساس پیشنهادهای ارائه شده با کاندیداها رایزنی انجام می‌شود.
راد تأکید کرد: اهم و فی‌الاهم کردن کاندیداها به نوع برنامه‌هایی است که هر کدام برای مدیرعاملی خانه هنرمندان ارائه می‌دهند.
رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران در پایان سخنان خود درباره اینکه آیا طی جلسه ۴ اردیبهشت مدیرعامل خانه انتخاب خواهد شد یا نه، تصریح کرد: قطعاً در جلسه ۴ اردیبهشت انتخاب مدیرعامل انجام نمی‌شود زیرا فرصت کافی در یک جلسه برای این انتخاب وجود ندارد ولی کاندیداها مشخص می‌شوند و به سرعت رایزنی و دریافت برنامه‌های آنها انجام می‌شود. امیدوارم براتون خبر   معرفی کاندیداهای مدیرعاملی خانه هنرمندان در روز ۴ اردیبهشت براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-20 10:14:47