معتادان متجاهر تا پایان شهریور امسال جمع‌آوری و ساماندهی شوند به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی گفت: تا پایان ۶ ماهه ابتدای سال جاری باید همه معتادان متجاهر استان جمع آوری و ساماندهی شوند. دستگاه‌های مرتبط در حوزه جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر باید به تکالیف […]

معتادان متجاهر تا پایان شهریور امسال جمع‌آوری و ساماندهی شوند

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی گفت:

تا پایان ۶ ماهه ابتدای سال جاری باید همه معتادان متجاهر استان جمع آوری و ساماندهی شوند.

دستگاه‌های مرتبط در حوزه جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر باید به تکالیف خود عمل کنند.

بحث جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر استان تا پایان شهریورماه سال جاری یک تکلیف قانونی است.

زیرساخت‌های دائم اردوگاه‌های نگهداری از معتادان متجاهر استان باید تا پایان سال ایجاد شود.