مسابقه تحلیل داده‌های تصویربرداری برای تشخیص اوتیسم برگزار می شود به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  مسابقه تحلیل داده‌های تصویربرداری برای تشخیص اوتیسم برگزار می شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، تحلیل داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی با محوریت سامانه‌های تشخیصی به کمک رایانه (CAD)، عنوان مسابقه‌ای […]

مسابقه تحلیل داده‌های تصویربرداری برای تشخیص اوتیسم برگزار می شود

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  مسابقه تحلیل داده‌های تصویربرداری برای تشخیص اوتیسم برگزار می شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، تحلیل داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی با محوریت سامانه‌های تشخیصی به کمک رایانه (CAD)، عنوان مسابقه‌ای است که در زمینه تکنولوژی تصویربرداری عملکردی مغز به ویژه تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI)برای پنجمین بار و در راستای ایجاد پیوند بین پژوهشگران حوزه‌های پزشکی و حوزه‌های مهندسی توسط آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار می‌شود.
آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز پنجمین مسابقه ملّی تحلیل داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی با محوریت سامانه‌های تشخیصی به کمک رایانه (CAD)به منظور کمک به تشخیص صحیح اختلال طیف اوتیسم (ASD) را در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌کند.
ثبت‌نام این مسابقه از ۱۰ فروردین آغاز و تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت و شرکت برای تمامی محققان آزاد است.
این رویداد با هدف آشنا شدن پژوهشگران با فناوری rs-fMRI برای ارائه سامانه‌هایCA، مشارکت، همکاری و هم افزایی بین رشته ای، تلفیق تجربه‌های با ارزش افراد خبره‌ جهت امکان کاربردی کردن سامانه‌های CADدر دو مرحله حضوری و غیرحضوری اجرا می‌شود. امیدوارم براتون خبر   مسابقه تحلیل داده‌های تصویربرداری برای تشخیص اوتیسم برگزار می شود براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-12 17:23:44