مرگ ۳ خرمشهری در اثر آتش سوزی منزل به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – رییس سازمان آتش نشانی خرمشهر گفت: آتش سوزی در یک منزل مسکونی در خرمشهر سه فوتی برجای گذاشت. امیدوارم خبر  مرگ ۳ خرمشهری در اثر آتش سوزی منزل براتون مفید بوده باشه

مرگ ۳ خرمشهری در اثر آتش سوزی منزل

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – رییس سازمان آتش نشانی خرمشهر گفت: آتش سوزی در
یک منزل مسکونی در خرمشهر سه فوتی برجای گذاشت. امیدوارم خبر  مرگ ۳ خرمشهری در اثر آتش سوزی منزل براتون مفید بوده باشه