مرکز تجمیعی برای واکسیناسیون کرونا در زنجان راه‌اندازی می شود به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: مرکز تجمیعی برای واکسیناسیون راه‌اندازی خواهد شد، این مرکز نیازمند ۳۰ مرکز با حداقل ۵۰ نفر نیروی انسانی است. در حوزه بهداشت به دلیل بیماری کرونا به ویژه […]

مرکز تجمیعی برای واکسیناسیون کرونا در زنجان راه‌اندازی می شود

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت:

مرکز تجمیعی برای واکسیناسیون راه‌اندازی خواهد شد، این مرکز نیازمند ۳۰ مرکز با حداقل ۵۰ نفر نیروی انسانی است.

در حوزه بهداشت به دلیل بیماری کرونا به ویژه واکسیناسیون کودکان تعطیل نشده و به خوبی انجام می‌شود.

برخی از سالمندان از تزریق واکسن جلوگیری می‌کنند، واکسیناسیون اجباری نیست اما باید اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام شود.

احتمال افزایش واکسیناسیون طی ماه‌های آینده برای چندین میلیون نفر در کشور فراهم می‌شود.

برای رسیدن به ایمنی در برابر کرونا باید ۶۰۰ هزار زنجانی واکسن دریافت کنند.