مدیرعامل جدید خانه هنرمندان نیمه دوم اردیبهشت معرفی می‌شود به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری مدیرعامل جدید خانه هنرمندان نیمه دوم اردیبهشت معرفی می‌شود  به گزارش خبرنگار هاریکا، روز یکشنبه ۴ اردیبهشت اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران جلسه‌ای را در خصوص معرفی کاندیداهای مدنظر خود برای انتخاب مدیرعامل جدید خانه هنرمندان […]

مدیرعامل جدید خانه هنرمندان نیمه دوم اردیبهشت معرفی می‌شود

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری مدیرعامل جدید خانه هنرمندان نیمه دوم اردیبهشت معرفی می‌شود  به گزارش خبرنگار هاریکا، روز یکشنبه ۴ اردیبهشت اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران جلسه‌ای را در خصوص معرفی کاندیداهای مدنظر خود برای انتخاب مدیرعامل جدید خانه هنرمندان ایران برگزار کرد. طی این جلسه اعضا کاندیداهای مدنظر را معرفی کردند.
به گفته ایرج راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران قرار است روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت جلسه‌ای با حضور کاندیداهای مدنظر برگزار شود.
طی تأکید راد مدیرعامل جدید خانه هنرمندان در نیمه دوم اردیبهشت انتخاب و معرفی می‌شود. امیدوارم براتون خبر   مدیرعامل جدید خانه هنرمندان نیمه دوم اردیبهشت معرفی می‌شود براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-27 10:09:32