محققان تنفس بین اتم ها را ردیابی کردند به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  محققان تنفس بین اتم ها را ردیابی کردند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این تحول جدید ممکن است به ایجاد روشی نوین برای رایانش کوانتومی منجر شود. در حقیقت پژوهشگران دستگاهی را مهندسی کردند که […]

محققان تنفس بین اتم ها را ردیابی کردند

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  محققان تنفس بین اتم ها را ردیابی کردند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این تحول جدید ممکن است به ایجاد روشی نوین برای رایانش کوانتومی منجر شود. در حقیقت پژوهشگران دستگاهی را مهندسی کردند که احتمالا به عنوان نوع جدیدی از بلوک های سازنده فناوری های کوانتومی عمل می کند.
«مو لی» مولف ارشد این پژوهش می گوید: این یک پلتفرم جدید و در مقیاس اتمی است که از آنچه جامعه علمی«اپتومکانیک» می نامد، استفاده می کند، که در آن نور و حرکات مکانیکی به طور ذاتی با هم جفت می شوند. از سوی دیگر این فناوری نوع جدیدی از تاثیر کوانتومی را فراهم می کند که می توان آن را برای کنترل فوتون هایی که در مدارهای نوری وجود دارند و برای مقاصد مختلفی به کار می روند، به کار برد.
این تحقیق براساس پژوهش های پیشینی است که در آنها یک شبه ذره در سطح کوانتومی به نام «اکسایتون» را بررسی کرده بود. در حقیقت اکسایتون ترکیب یک الکترون و یک حفره در نیمه رسانایی در حالت بر انگیخته است، حفره در نقش یک بار مثبت، اکترون را جذب می کند.
به این ترتیب می توان اطلاعات را در یک اکسایتون کدگذاری و سپس به شکل فوتونی آزاد کرد که ویژگی های کوانتومی آن مانند یک بیت کوانتومی از اطلاعات یا «کیوبیت» با سرعت نور عمل می کنند.
فوتون ها انتخاب طبیعی برای این فرایند انتقال کوانتومی بودند زیرا فیبرهای نوری به ما کمک می کنند فوتون ها را در مسافت های طولانی با سرعت بالا و هدر رفت انرژی یا اطلاعات کم جابه جا کرد.
در مرحله بعد محققان تصمیم گرفتند تا کنترل فوتون ها برای فناوری کوانتومی را با استفاده از ولتاژ الکتریکی آزمایش کنند. آنها متوجه شدند که می توانند انرژی برهمکنش فوتون های مرتبط را به روش های قابل اندازه گیری و کنترل و در یک سیستم یکپارچه تغییر دهند.
پس از آن محققان خواستند تا چند انتشار دهنده و وضعیت فوتون های مرتبط با آنها را کنترل کنند. این فرایند گامی در جهت ایجاد یک پایه جامد برای مدارهای کوانتومی است.
لی در بیانیه مربوط به این تحقیق گفت: هدف بالاتر ما ایجاد یک سیستم یکپارچه با انتشاردهنده های کوانتومی است که می تواند از فوتون های جداگانه مدارهای نوری و فوتون های تازه کشف شده برای انجام محاسبات و سنجش کوانتومی استفاده کند. این دستاورد به طور حتم به چنین تلاشی و همچنین توسعه رایانش کوانتومی کمک می کند که درآینده کاربردهای متعددی خواهد داشت. امیدوارم براتون خبر   محققان تنفس بین اتم ها را ردیابی کردند براتون مفید بوده باشه

 
2023-06-04 13:05:29