محدودیتهای اعمال شده در زنجان اثر بخش نبوده است به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،قزلباش  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان رنجان گفت:محدودیتهای اعمال شده موجب کاهش بیماران بستری نشده است و درخواست اعمال محدودیتهای جدید را داریم. واکسن کوبایی – ایرانی درحال گذراندن آخرین مراحل آزمایشی، و فاز ۳ بالینی است که […]

محدودیتهای اعمال شده در زنجان اثر بخش نبوده است

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،قزلباش  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان رنجان گفت:محدودیتهای اعمال شده موجب کاهش بیماران بستری نشده است و درخواست اعمال محدودیتهای جدید را داریم.

واکسن کوبایی – ایرانی درحال گذراندن آخرین مراحل آزمایشی، و فاز ۳ بالینی است که در ۷ استان کشور ازجمله زنجان با حجم مشخصی انجام خواهد شد که ۳۵۰۰ نفر را در قالب این طرح واکسینه خواهیم کرد و افراد به طور اختیاری وارد پروسه این واکسیناسیون می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت آرامستان‌ها ادامه داد: متاسفانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های اعمال شده کارایی لازم را ندارد .