مجلات علمی و تخصصی متناسب با نیازهای جامعه حمایت می‌شوند به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  مجلات علمی و تخصصی متناسب با نیازهای جامعه حمایت می‌شوند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه مجلات تخصصی یک نوع سیاستگذار برای […]

مجلات علمی و تخصصی متناسب با نیازهای جامعه حمایت می‌شوند

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  مجلات علمی و تخصصی متناسب با نیازهای جامعه حمایت می‌شوند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه مجلات تخصصی یک نوع سیاستگذار برای نیازهای سلامت هستند، تصریح کرد: امروزه باید دغدغه محققان و دست‌اندرکاران و مسئولان در حوزه مجلات و نشر در کشور، تشویق چاپ تحقیقاتی که در راستای نظام سلامت است، باشد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با بیان اینکه انتظار می‌رود مجلات از حالت دریافت مقاله به حالت سفارش پژوهش مبتنی بر نیاز پیش بروند، عنوان کرد: ضروری است مجلات تخصصی در ارتقا سطح آگاهی جامعه و همچنین تدوین خلاصه‌های سیاستی نیز فعال باشند،.
وی گفت: اکنون مجلات تخصصی دنیا «موضوعات ویژه» را تعریف کرده و طبق همین عناوین مشابه در یک موضوع را جمع‌آوری می‌کنند. مدل دیگر در دنیا consensus publication است که در آن شواهد کافی برای یک موضوع را خدمات سلامت، مدیریت نظام سلامت، سلامت عمومی و سیاست‌گذاری در سلامت تدوین می‌کنند.
پناهی تاکید کرد: یکی دیگر از مطالب مهم در مجلات ارتقا شاخص‌های اخلاقی در بحث چاپ است و نباید در این مورد از لحاظ استاندارد کوتاه آمد و باید برای این موضوع یک وحدت رویه تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه مجلات باید محلی برای اجتماع نخبگان یک حوزه تخصصی باشند، یادآور شد: این اجتماع می تواند در جهت بهبود شاخص‌های سلامت تلاش کنند. شناسایی و بهره گیری از نخبگان به موضوعات تخصصی در یک رشته از دانش منجر به توسعه مسیرهای تحقیقاتی و به‌دنبال آن عمق دانش خواهد شد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین بر اهمیت مجلات علمی و تخصصی در ایفای نقش دیپلماسی علمی تاکید و خاطرنشان کرد: مجلات به عنوان یک کار تیمی نماینده یک کشور خواهند بود بنابراین تقویت فرآیندهای ارزیابی و کیفیت مجلات و ارتقای آن در نمایه‌های بین‌المللی همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: یک برنامه مدون برای توسعه این شاخص ها لازم است. اصرار و تاکیدی هم بر اینکه مقالات و نشریات همه در ISI‌ ثبت شوند، نیست ولی چون شاخص بین‌المللی این است و مرجعیت علمی برای ما یک اصل است؛ برای ورود به این شاخص‌ها باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی تدوین شود. امیدوارم براتون خبر   مجلات علمی و تخصصی متناسب با نیازهای جامعه حمایت می‌شوند براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-17 12:05:52