مبنای حمایت سازمان غذا و دارو از شرکت های دانش بنیان به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، جعفر نیکزاد گفت: سال گذشته در حوزه شرکت‌های دانش بنیان برای هماهنگی بهتر امور بین سازمان غذا و دارو و معاونت عملی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای […]

مبنای حمایت سازمان غذا و دارو از شرکت های دانش بنیان

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، جعفر نیکزاد گفت: سال گذشته در حوزه شرکت‌های دانش بنیان برای هماهنگی بهتر امور بین سازمان غذا و دارو و معاونت عملی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای نیز منعقد شده تا از ظرفیت‌های معاونت علمی در حوزه فنی مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان استفاده شود و در سال پیش رو شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
وی با اشاره به ضوابط و مقررات حمایتی که به صورت اداره کلی تفکیک و در سایت سازمان منتشر شده است، افزود: شرکت‌های دانش بنیان و هسته‌های فن آور متقاضی استفاده از حمایت‌های این ضوابط می‌بایست جهت صدور معرفی نامه دانش بنیانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و یا معرفی نامه هسته فن آور از دفتر توسعه فن آوری سلامت معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت اقدام کنند. این معرفی نامه‌ها مبنای حمایت‌های بعدی از شرکت‌ها خواهد بود.
نیکزاد گفت: در سال ۱۴۰۲ علاوه بر تسهیل امور شرکت‌های دانش بنیان در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، به متقاضیان استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ضوابط تسهیل امور شرکت‌های دانش بنیان، راهنمایی‌های لازم جهت اخذ معرفی نامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری صورت گرفت. امیدوارم خبر  مبنای حمایت سازمان غذا و دارو از شرکت های دانش بنیان براتون مفید بوده باشه