لزوم روزآمدسازی علوم توانبخشی با بکارگیری هوش مصنوعی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  لزوم روزآمدسازی علوم توانبخشی با بکارگیری هوش مصنوعی  به گزارش خبرنگار هاریکا، دکتر سیدعلی حسینی رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در نشست خبری اولین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی استان تهران گفت: یکی از وظایف دانشگاه […]

لزوم روزآمدسازی علوم توانبخشی با بکارگیری هوش مصنوعی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  لزوم روزآمدسازی علوم توانبخشی با بکارگیری هوش مصنوعی  به گزارش خبرنگار هاریکا، دکتر سیدعلی حسینی رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در نشست خبری اولین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی استان تهران گفت: یکی از وظایف دانشگاه ها امیدآفرینی برای نسل جوان است و هیچ فعالیتی بالاتر از این نیست که نسل دانشجو امیدوار شوند.
رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره دانشجویی برای نسل جوان گفت: هیچ فعالیت دیگری بیشتر از کنگره های علمی برای دانشجویان، امیدآفرین نیست، چرا که کنگره های علمی به دیدن شدن قشر جوان کمک می کند.
وی گفت: هوش مصنوعی مناسبات را تغییر داده است و در مداخلات توانبخشی تغییرات عمده ای را ایجاد کرده است که باید بتوانیم خود را با آن روزآمد کنیم.
حسینی یادآور شد: دانشجویان می توانند با شرکت در محورهای مختلف در علوم پزشکی و علوم توانبخشی تحقیقات خود را توسعه بدهند که این مسئله به توسعه تحقیقات در دانشگاه ها کمک می کند. امیدوارم براتون خبر   لزوم روزآمدسازی علوم توانبخشی با بکارگیری هوش مصنوعی براتون مفید بوده باشه

 
2023-05-13 07:10:38