كشف ۵ تن کود شيميايی قاچاق در بابل به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،سرهنگ محمدزمان شالیکار، فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی کسب خبری مبنی بر عرضه و فروش انواع کود شیمیایی تقلبی، ماموران اداره مبارزه قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری متهم و کشف انبار […]

كشف ۵ تن کود شيميايی قاچاق در بابل

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،سرهنگ محمدزمان شالیکار، فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت:

در پی کسب خبری مبنی بر عرضه و فروش انواع کود شیمیایی تقلبی، ماموران اداره مبارزه قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری متهم و کشف انبار نگهداری کالا توسط وی شدند.

ماموران در بازرسی از محل نگهداری کالا توسط وی بالغ بر ۵ تن انواع کود شیمیایی قاچاق کشف کردند.

کالای کشف شده که ارزش آن بالغ بر ۴۸٠ میلیون ریال برآورد شده است، به اداره جهادکشاورزی شهرستان تحویل و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.