قطار شهری کرمانشاه امسال ریل‌گذاری می‌شود به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمانشاه ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: امسال در تلاش هستیم ۳۰ درصد از عملیات روسازی و ریل‌گذاری قطار شهری کرمانشاه انجام شود تا طی یک برنامه سه ساله فاز اول به بهره‌برداری برسد.

قطار شهری کرمانشاه امسال ریل‌گذاری می‌شود

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمانشاه ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: امسال در تلاش هستیم 30 درصد از عملیات روسازی و ریل‌گذاری قطار شهری کرمانشاه انجام شود تا طی یک برنامه سه ساله فاز اول به بهره‌برداری برسد.