قدرتمندترین اشعه نور جهان رصد شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  قدرتمندترین اشعه نور جهان رصد شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از اسپیس، این اشعه گاما که پر انرژی ترین انفجار الکترومغناطیسی در جهان است، نخستین بار به وسیله یک تلسکوپ در ۹ اکتبر رصد شد. ماهواره های نظامی آمریکا […]

قدرتمندترین اشعه نور جهان رصد شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  قدرتمندترین اشعه نور جهان رصد شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از اسپیس، این اشعه گاما که پر انرژی ترین انفجار الکترومغناطیسی در جهان است، نخستین بار به وسیله یک تلسکوپ در ۹ اکتبر رصد شد.
ماهواره های نظامی آمریکا در دهه ۱۹۶۰ میلادی به طور تصادفی اشعه های گاما را کشف کردند. آنها احتمالاً هنگامیکه ستاره های بزرگ در پایان عمرشان می رسند و قبل از تبدیل شدن به سیاه چاله یا زمانیکه بقایای ستاره های نوترونی با یکدیگر برخورد می کنند، به وجود می آیند.
چنین انفجارهایی در عرض چند ثانیه انرژی به اندازه ای که خورشید طی ۱۰ میلیارد سال عمر خود منتشر می کند را به وجود می آورند.
اشعه ای که ۹ اکتبر رصد شد قدرتمندترین نور رصد شده در جهان است که ۱۸ ترا الکترون ولت انرژی را آزاد کرد. تراالکترون ولت واحد انرژی معادل ۱۰ به توان ۱۲ است.
در نگاه نخست قدرت این نور ستاره شناسان را سردرگم کرد. آنها تصور کردند رویداد مذکور از یک منبع در فاصله نزدیک تر تولید شده است. آنها همچنین معتقدند این انرژی به شکل اشعه ایکس است و نه گاما.
تحلیل های بعدی از سیگنال نشان داد اشعه گاما از منبعی در فاصله ۲.۴ میلیارد سال نوری زمین منتشر شده است. هرچند این فاصله چندان نزدیک سیاره خاکی نیست اما همچنان نزدیک ترین اشعه گامایی است که تاکنون رصد شده است.
هرچند این اشعه گاما در فاصله ایمن از زمین منتشر شده، اما انتشار اشعه ای نزدیک تر به زمین، لایه ازن را از بین می برد و احتمالاً به انقراض انبوه موجودات روی زمین منجر می شود.
اشعه اخیراً رصد شده GRB221009A نام دارد و به نظر می رسد فاصله آن با زمین ۲۰ بار نزدیک تر از یک اشعه معمولی گاما باشد. امیدوارم براتون خبر   قدرتمندترین اشعه نور جهان رصد شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-10-21 16:09:36