قتل یکی از مدیران شهرداری تهران به دست همسرش به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,یکی از مدیران شهرداری تهران که بهمن سال پیش فوت شده بود اکنون توسط پلیس آگاهی مشخص شده به دست همسرش به قتل رسیده است. امیدوارم خبر  قتل یکی از مدیران شهرداری تهران به دست همسرش براتون […]

قتل یکی از مدیران شهرداری تهران به دست همسرش

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,یکی از مدیران شهرداری تهران که بهمن سال پیش فوت شده
بود اکنون توسط پلیس آگاهی مشخص شده به دست همسرش به قتل رسیده
است. امیدوارم خبر  قتل یکی از مدیران شهرداری تهران به دست همسرش براتون مفید بوده باشه