فیلم مراحل آماده‌سازی و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  فیلم مراحل آماده‌سازی و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰  ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰، ماهواره‌ای است که با سه مرحله سوخت جامد قادر خواهد بود ماهواره‌های با وزن ۸۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار […]

فیلم مراحل آماده‌سازی و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  فیلم مراحل آماده‌سازی و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰  ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰، ماهواره‌ای است که با سه مرحله سوخت جامد قادر خواهد بود ماهواره‌های با وزن ۸۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دهد. امیدوارم براتون خبر   فیلم مراحل آماده‌سازی و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ براتون مفید بوده باشه

 
2022-11-09 04:06:14