فیلم شهریار بحرانی پروانه ساخت گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم دیگر به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری فیلم شهریار بحرانی پروانه ساخت گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم دیگر  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای صدور پروانه ساخت با ساخت فیلم‌نامه‌ای […]

فیلم شهریار بحرانی پروانه ساخت گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم دیگر

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری فیلم شهریار بحرانی پروانه ساخت گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم دیگر  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای صدور پروانه ساخت با ساخت فیلم‌نامه‌ای سینمایی و 2 فیلم‌نامه غیر سینمایی داستانی موافقت کرد.
فیلم‌نامه سینمایی «نامیرا» به تهیه‌کنندگی محسن آقاعلی اکبری، کارگردانی شهریار بحرانی و نویسندگی صادق کرمیار و فیلم‌نامه‌های غیرسینمایی داستانی «فردای اربعین» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمد کریمی و «۷۶۰۰» به تهیه‌کنندگی علی اوسیوند و کارگردانی و نویسندگی بهروز باقری موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند. امیدوارم براتون خبر   فیلم شهریار بحرانی پروانه ساخت گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم دیگر براتون مفید بوده باشه

 
2022-06-01 18:11:02