فوتبالیست خانم زنجانی، خانم گل لیگ فوتبال شد فوتبالیست خانم زنجانی، خانم گل لیگ فوتبال شد به گزارش کانال خبری زنجان بعد از پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان، افسانه چترنور بازیکن تیم شهرداری سیرجان با ۲۲ گل زده به عنوان خانوم گل معرفی شد.

فوتبالیست خانم زنجانی، خانم گل لیگ فوتبال شد

فوتبالیست خانم زنجانی، خانم گل لیگ فوتبال شد

به گزارش کانال خبری زنجان بعد از پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان، افسانه چترنور بازیکن تیم شهرداری سیرجان با ۲۲ گل زده به عنوان خانوم گل معرفی شد.