فراخوان حمایت از خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی منتشر شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  فراخوان حمایت از خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی منتشر شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)، در راستای حمایت از پژوهش‌های بین رشته‌ای و چندرشته‌ای برای حل مسائل و پاسخ به نیازهای […]

فراخوان حمایت از خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی منتشر شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  فراخوان حمایت از خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی منتشر شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)، در راستای حمایت از پژوهش‌های بین رشته‌ای و چندرشته‌ای برای حل مسائل و پاسخ به نیازهای کشور و همچنین پرداختن به پژوهش‌های تحول‌آفرین و فرصت‌ساز، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) فراخوان ویژه‌ای را تحت عنوان خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی با محوریت اساتید برجسته کشور و تشکیل تیم‌های چندرشته‌ای منتشر کرد.
«خوشه پژوهشی چند تخصصی» گروهی تخصصی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه، اعضای هیأت علمی دستیار پژوهشی، پژوهشگران پسادکتری، دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسان آزمایشگاه است که با یک برنامه پژوهشی چندتخصصی و پیشرو در راستای اولویت‌های پژوهشی کشور فعالیت می کنند.
این گروه های پژوهشی تخصصی می توانند برنامه های پژوهشی خود را در راستای اهدافی همچون «توسعه و هدایت پژوهش‌های دانشگاهی و پیشرو به سمت اولویت‌های علمی و نیازهای کشور و مسائل نوپدید»، «توسعه ارتباطات علمی بین‌المللی در عرصه‌های نوپدید و پیشرو» همچنین «افزایش اشتغال پایدار و دانش‌بنیان در بین دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و سوق‌دادن آن‌ها به‌سوی توسعه فناوری» به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ارسال کنند.
زمینه تشکیل خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی می تواند زیست پزشکی سلولی و مولکولی، مغز پژوهی، توسعه کلان‌داده‌های زیستی، علوم داده و محاسبات، انرژی‌های تجدیدپذیر، اپتیک، محاسبات و اطلاعات کوانتومی، سامانه‌های پیچیده و هوش مصنوعی، محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی، دارو و سلامت، حسگرها و تست‌های سریع، کاتالیست، بیوکاتالیست و آنزیم، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، زمین‌شناسی اقتصادی، نفت و گاز، زمین‌ساخت و پهنه‌بندی خطر زلزله باشد. امیدوارم براتون خبر   فراخوان حمایت از خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی منتشر شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-07 20:05:23