عملیات جستجوی جنازه جوان غرق شده شوشی ادامه دارد به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,شوش- فرماندار شوش با اشاره به گذشت ۶ روز از غرق شدن جوان شوشی در رودخانه دز گفت: عملیات جستجوی جنازه جوان غرق شده شوشی ادامه دارد. امیدوارم خبر  عملیات جستجوی جنازه جوان غرق شده شوشی ادامه […]

عملیات جستجوی جنازه جوان غرق شده شوشی ادامه دارد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,شوش- فرماندار شوش با اشاره به گذشت ۶ روز از غرق شدن
جوان شوشی در رودخانه دز گفت: عملیات جستجوی جنازه جوان غرق شده شوشی
ادامه دارد. امیدوارم خبر  عملیات جستجوی جنازه جوان غرق شده شوشی ادامه دارد براتون مفید بوده باشه