ضوابط اجرایی قانون مقررات مالی دولت برای بودجه های پژوهش تشریح شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ضوابط اجرایی قانون مقررات مالی دولت برای بودجه های پژوهش تشریح شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی در نشست معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی، تحقیق […]

ضوابط اجرایی قانون مقررات مالی دولت برای بودجه های پژوهش تشریح شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ضوابط اجرایی قانون مقررات مالی دولت برای بودجه های پژوهش تشریح شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی در نشست معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی، تحقیق بنیادی ماموریت‌گرا را انجام تحقیق با هدف کسب آگاهی از منشاء پدیده‌ها (حقایق اشکار و پنهان) با امید به اینکه دانش به‌وجود آمده در راستای حل مشکلات و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، عنوان کرد.
وی به تشریح اسناد بالادستی تحقیقات هدفمند و ماموریت گرا در برنامه‌های پنج ساله چهارم تا هفتم توسعه، نقشه جامع علمی کشور، قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۲ آبان ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه و سایر اسناد بالادستی( مصوب هیات وزیران و شوراهای عالی مرتبط با تحقیقات و فناوری وزارتین) پرداخت.
یاراحمدی افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و غیره، مکلف‌ هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای حقوق و دستمزد و امور رفاهی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. این دستگاه ها مکلف هستند نحوه هزینه‌کرد این ماده را هر شش‌ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.
وی با تشریح فرایند اجرای ماده ۵۶ در سامانه سمات افزود: این فرآیند در قالب ۸ فعالیت اصلی تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی/ دستورالعمل اجرایی توسط دبیرخانه مرکزی عتف، تدوین و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشوربه منظور هدفمندسازی تحقیقات با اسناد بالا دستی علم و فناوری، تهیه چارچوبی برای ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های مشمول، معرفی رابط اجرایی توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول، ورود اطلاعات طرح‌های دستگاه‌های مشمول توسط رابط اجرایی، بررسی طرح‌های پژوهشی ثبت شده در سامانه توسط کمیسیون‌های تخصصی شورا، تهیه و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی و در نهایت اشاعه اطلاعات و ایجاد دسترسی انجام می شود.
سرپرست مرکز توسعه،‌ هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت به اهداف معاونت تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت پس از احصاء اولویتهای تحقیقات و فناوری در جهت اجرای ماده ۵۶ اشاره کرد و گفت: ابتدا کمک به تدوین اولویت های تحقیقات عتف انجام شد و پس از آن ماموریت های مهم تحقیقات سلامت محور تعیین و در قالب ۱۶ ماموریت کلان به همراه تامین بودجه به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور واگذار شد. امیدوارم براتون خبر   ضوابط اجرایی قانون مقررات مالی دولت برای بودجه های پژوهش تشریح شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-07-06 17:32:48