ضریب تأثیر و چارک‌بندی سال ۱۴۰۰ نشریات نمایه شده در ISC اعلام شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ضریب تأثیر و چارک‌بندی سال ۱۴۰۰ نشریات نمایه شده در ISC اعلام شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل […]

ضریب تأثیر و چارک‌بندی سال ۱۴۰۰ نشریات نمایه شده در ISC اعلام شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ضریب تأثیر و چارک‌بندی سال ۱۴۰۰ نشریات نمایه شده در ISC اعلام شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رییس ISC گفت: در راستای مأموریت موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، با بررسی تعداد ۲۴۸۴۶۷۷ استنادات از ۷۴۹۶۷ مقاله انتشار یافته در سال ۱۴۰۰، ضریب تأثیر نشریات نمایه شده در ISC ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) تعیین شده است.
رییس ISC گفت: ضریب تأثیر نشریات نمایه شده، با بررسی ۳۸۸۴ نشریه نمایه شده توسط ISC برای ۲۰۶۹۳۹ مقاله انتشار یافته در نشریات سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ محاسبه شده است.
وی افزود: این شاخص که میزان اثرگذاری یک نشریه در ارتباط با نشریات دیگر را مورد سنجش قرار می‌دهد از جمله شاخص‌هایی است که در رتبه‌بندی و مقایسه نشریات با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ضریب تأثیر سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) مطابق با رابطه زیر محاسبه شده است:

تعداد نشریات حاضر در سامانه شاخص های علم سنجی نشریات (http://jcr.isc.ac) برای ضریب تأثیر سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)، ۲۱۱۸ نشریه است که این تعداد برای ضریب تأثیر سال قبل ۲۲۱۹ نشریه بوده است.
وی تصریح کرد: در فرایند محاسبه ضریب تأثیر، تمام ارجاعات یک مقاله نمایه شده در ISC با برنامه های هوشمند مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. اگر این ارجاعات به مجموعه نشریات ISC استناد داده باشند و در بازه ضریب تأثیر سال ۱۴۰۰ قرار داشته باشند، به عنوان استنادات صحیح برای آن نشریه در نظر گفته می شود و در افزایش مقدار ضریب تأثیر آن نشریه اثرگذار است.
فاضل زاده اظهار داشت: در مواردی مشاهده می شود مقدار ضریب تأثیر ISC با سایر مقادیر ضریب تأثیر نشریه که توسط موسسات و سایر سازمان از جمله اسکوپوس محاسبه می شود دارای تفاوت هایی است. این تفاوت از اختلاف معیارهای نمایه سازی سازمان و موسسات با یکدیگر ایجاد می شود و باعث می شود مجموعه نشریات نمایه شده در موسسات با یکدیگر متفاوت باشند و این موضوع بر مجموعه های استناد دهنده و استناد گیرنده اثر می گذارد و در نهایت باعث تفاوت در مقادیر ضریب تأثیر می شود.
رییس ISC افزود: با بهبود سامانه ها و همکاری روزافزون نشریات، ضریب تأثیر سال ۱۴۰۱ حداکثر تا انتهای زمستان ۱۴۰۲ اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: دقت ضرایب تأثیر نشریات بستگی به دقت نویسندگان و سایر نشریات در ارائه مراجع مقالات مطابق با استانداردها دارد و مقالات فارسی که به صورت لاتین ارجاع می شوند، باید به همراه عبارت [In Persian] باشد. هرگونه خطا در مراجع مقالات نشریات، احتمال خطا را در ضریب تأثیر افزایش می دهد.
تعداد نشریات دارای ضریب تأثیر (Citation Impact):
نمودار زیر تعداد نشریات دارای ضریب تأثیر در ۶ سال گذشته را نشان می دهد:

رییس موسسه ISC برای بهبود دقت محاسبه ضریب تأثیر در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در این خصوص مقرر شد در لحظه محاسبه (۱ تیرماه ۱۴۰۲)، مقدار ضریب تأثیر برای نشریاتی که تمام شماره های آن ها در سال های ۱۳۹۹ یا ۱۳۹۸ (مخرج رابطه ضریب) به طور کامل به ISC ارسال شده است، محاسبه شود.
حداکثر ضریب تأثیر در حوزه های موضوعی اصلی در سال ۱۴۰۰:

تعداد نشریات چارک دار (Quartile):
رییس موسسه ISC گفت: ضریب تأثیر شاخصی است کمی که به منظور ارزیابی و رتبه‌دهی نشریات به طور جداگانه، با توجه به تعداد استنادات به آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد و رتبه نشریه در زیرگروه تخصصی خود به طور دقیق نشان داده نمی‌شود.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم در هر زیرگروه علمی نشریات را با توجه به تعداد نشریه‌های موجود در آن رده‌بندی کنیم، باید از Quartiles یا همان تقسیم‌بندی نشریات به گروه‌های Q۱, Q۲, Q۳, Q۴ استفاده کنیم. به عنوان مثال زمانی که یک نشریه در تعریف شاخص quartiles رتبه Q۱ را به خود اختصاص داده است، به این معنی است که این نشریه از بین چهار چارک موجود در زیرگروه تخصصی خود، در گروه چارک اول یا همان برترین چارک قرار گرفته است.
وی افزود: در محاسبه چارک در سال ۱۴۰۰ برای افزایش تعداد نشریات چارک دار و کمک به آن ها، شرط کامل بودن شماره های ارسالی فقط برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ در نظر گرفته شد و اگر نشریه در سال ۱۴۰۰ دارای نقص بوده است ضمن اعلام ضریب تأثیر، چارک آن نیز محاسبه و اعلام شد.
نمودار زیر تعداد نشریات چارک دار در سال های مختلف را نشان می دهد:

در جدول زیر مقایسه تعداد نشریات در تغییر چارک ها نسبت به سال قبل و مشاهده بهبود و افت کیفیت چارک های نشریات در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نشان داده شده است: امیدوارم براتون خبر   ضریب تأثیر و چارک‌بندی سال ۱۴۰۰ نشریات نمایه شده در ISC اعلام شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-23 12:05:25