ضرورت ایجاد ستاد «دیپلماسی علم و فناوری» در کشور به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ضرورت ایجاد ستاد «دیپلماسی علم و فناوری» در کشور  به گزارش خبرنگار هاریکا، سعداله نصیری قیداری امروز در نشست تخصصی «دیپلماسی علمی و فناوری؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: قوانین بالادستی […]

ضرورت ایجاد ستاد «دیپلماسی علم و فناوری» در کشور

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ضرورت ایجاد ستاد «دیپلماسی علم و فناوری» در کشور  به گزارش خبرنگار هاریکا، سعداله نصیری قیداری امروز در نشست تخصصی «دیپلماسی علمی و فناوری؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: قوانین بالادستی ما به شدت نیازمند اصلاح است.
وی افزود: به عنوان مثال در نقشه جامع علمی کشور نکاتی در خصوص برش‌های علمی وجود دارد اما از منظر دیپلماسی، نکات جدی ندارد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: حتی برای نکات‌مهمی هم که در نقشه جامع علمی کشور وجود دارد، برش عملیاتی دیده نمی‌شود و جملات بیشتر کلی گویی هستند.
قیداری با بیان اینکه باید با تغییر پارادیم جهانی، چنین قوانینی را اصلاح کنیم، ادامه داد: ما پیشنهاد می‌دهیم یک ستاد دیپلماسی علمی در یک جای مناسب مانند وزارت علوم راه اندازی شود.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: اکنون کشورهای پیشرفته مشاوره‌های علم و فناوری دارند؛ کشورهایی مانند انگلیس مراکزی دارند که تحولات علم و فناوری کشورشان را رصد می‌کنند.
وی افزود: در کنگره آمریکا هم یک صندلی برای علم و فناوری وجود دارد و این کرسی علم و فناوری باید در کشور در نظر گرفته شود.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی درباره تبادل استاد و دانشجو خاطرنشان کرد: موانعی در خصوص تبادل دانشجو و استاد وجود دارد. یکی از عناصر علمی، تردد دانشجویان و دانشمندان است و موانعی مانند تابعیت این دانشمندان، همچنین تردد ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت امورخارجه برطرف شود چرا که باید از ظرفیت آنها به خصوص ایرانیان خارج از کشور بهره برد.
وی درباره ژئوپولتیک علمی خاطرنشان کرد: در هر حوزه دانشی، کشور ما مزیتی داشته که به طول و عرض جغرافیایی کشور ارتباط دارد.
قیداری گفت: به عنوان مثال رصدخانه ملی ایران را ۲۰ سال طول کشید تا تأسیس کردیم و این رصدخانه ملی در طول و عرض جغرافیایی خاصی است که دنیا به آن نیاز دارد و اطلاعاتی از آنجا بدست می‌آید که در هیچ جای دنیا نمی‌توان گرفت.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: تردد دانشمندان به این رصدخانه در سطح بین الملل مهم است تا چشم‌های دنیا به کوه گرکش دوخته شود.
وی گفت: تعریف چنین پروژه‌هایی می‌تواند زمینه تحقیق را در کشور فراهم کنند. امیدوارم براتون خبر   ضرورت ایجاد ستاد «دیپلماسی علم و فناوری» در کشور براتون مفید بوده باشه

 
2022-05-09 15:26:50