صید بیش از هزار تن ماهی استخوانی به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان،مدیر کل شیلات گیلان گفت : از ۲٠ مهر ۹۹ تاکنون ، هزار و ۷٠٠ تن ماهی استخوانی به ارزش بیش از هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال از دریای کاسپین صید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، ۹ […]

صید بیش از هزار تن ماهی استخوانی

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان،مدیر کل شیلات گیلان گفت :

از ۲٠ مهر ۹۹ تاکنون ، هزار و ۷٠٠ تن ماهی استخوانی به ارزش بیش از هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال از دریای کاسپین صید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، ۹ درصد بیشتر است.
از این میزان صید ، ۹۷٠ هزار و ۱۳۱ تن معادل ۵۸ درصد ماهی سفید ، ۶۴۲ هزار و ۶۵۳ تن حدود ۳۸ درصد ماهی کفال ، ۱۱ هزار ۴۷۵ تن حدود ۷ درصد ماهی کپور و ۴۳ هزار و ۵۵۲ تن بیش از ۲ درصد هم سایر گونه ها نظیر سیم ، سوف ، کولمه ، ماش ، اردک ماهی ، کولمه و زردپر است.
۴ هزار صیاد عضو ۴۹ تعاونی صید پره گیلان از دریای کاسپین ماهی استخوانی صید می کنند.