شهرک امامزاده ابراهیم(ع) شفت؛ یک هفته پس از وقوع حریق به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث , امیدوارم خبر  شهرک امامزاده ابراهیم(ع) شفت؛ یک هفته پس از وقوع حریق براتون مفید بوده باشه

شهرک امامزاده ابراهیم(ع) شفت؛ یک هفته پس از وقوع حریق

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث , امیدوارم خبر  شهرک امامزاده ابراهیم(ع) شفت؛ یک هفته پس از وقوع حریق براتون مفید بوده باشه